Service
             & 
             Onderhoud

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website Baskoeltechniek.nl
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel Baskoeltechniek zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden
van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden,
kan Baskoeltechniek  niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Baskoeltechniek  garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Baskoeltechniek  wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid,
actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.