Service
             & 
             Onderhoud

Dringend advies om risico inventarisatie koude-installaties uit te laten voeren.

De R22-onrust doet mij denken aan het millenniumprobleem dat ons een kleine 20 jaar geleden bezighield. Voorafgaand aan de millenniumwisseling kon je geen blad openslaan of er werden onheilsvoorspellingen gedaan. Heel veel bedrijven speelden daarop in, boden hun diensten en advies aan. Je zou kunnen zeggen dat dat nu ook zo is met de verordening, er is heel veel over de verordening te doen en installateurs spelen in op angst of wakkeren deze aan bij hun klanten. Terwijl alles valt of staat bij een risico-inventarisatie en bewuste keuzes, eventueel een noodplan.

De situatie

Vanaf 1 januari 2015 is het gebruik van HCFK's, zoals R22, verboden. In Nederland functioneren naar schatting nog enkele duizenden installaties met HCFK (met name R22) als koudemiddel. Met andere woorden: wanneer na een koudemiddellekkage de installatie snakt naar koudemiddel, mag deze niet meer worden bijgevuld. Ook niet na dichten van het gat. Commerciële kansen voor koudetechnische installateurs dus!

Vier keuzes: overwegingen bij het maken van de juiste keuze

Hoe erg is het nu wanneer u een koelinstallatie exploiteert met het verboden koudemiddel R22? Laat u niet gek maken. U heeft vier keuzes, te weten: ombouw (retrofit), nieuwbouw (vervanging), drop-in (ander gas) of gewoon doordraaien want storingen (met uitzondering van lekkages) mogen door uw koude bedrijf gewoon worden gerepareerd. Voor het maken van de juiste keuze is het van belang om een aantal factoren mee te nemen in uw overweging. Denk hierbij aan de leeftijd, het aantal, de technische staat van de installatie en de koelcapaciteit van uw installaties.

Uw keuze

Kiest u voor doordraaien dan is het van groot belang dat u een risicoanalyse op uw koelinstallatie uitvoert zodat u weet wat de eventuele vervolgschade kan zijn wanneer uw koelinstallatie uitvalt. (Overigens geldt dit niet alleen voor uw R22 koelinstallatie, maar voor al uw technische installaties). Wanneer uit de risicoanalyse naar voren komt dat uitval van een R22 koelmachine snel en veel onvermijdelijke vervolgschade tot gevolg heeft, is vervanging wellicht een hele goede optie. Als u kiest voor doordraaien maar de gevolgen van uitval zijn aanzienlijk, zorg dan dat u weet wat u gaat doen (noodplan) als uw koelinstallatie er door een lekkage de brui aan geeft. Maak dus afspraken met uw installateur over hoe te handelen en binnen welke tijd. Managen van de risico's heet dit en zo voorkomt u vroegtijdige investeringen. Net als 15 jaar geleden toen de wereld op 1 januari 2000 om 00:00 uur zou worden getroffen door rampspoed …

TERUG